با سلام
بازدید کننده گرامی این دومین جهت راه اندازی فروشگاه محصولات فرهنگی و آموزشی به صورت مشارکتی برای ایران و کلیه کشورها
آماده همکاری می باشد.
با توجه به اینکه شرکت ما در چین واقع شده است بسیاری از محصولات آموزشی و کمک آموزشی را از چین شرکت به کلیه کشورها
ارسال و پشتیبانی خواهد نمود.
لذا علاقه مندان به مشارکت باید خلاصه ای از فعالیت خود را برای ما ارسال نمایند تا مقدمات آشنایی فراهم گردد و در صورت تایید
با شما از چین توسط شرکت تماس حاصل گردد.
با تشکر فرآوان
شرکت اندیشه سازان
www.andishehsazan.com
zarabrand@yahoo.com
008618320110010
2/24/2019 3:08:12 PM
Sponsored by PARS DATA